Schonox

Golv, tak och akustik

Ljudmiljön i ett rum är en viktig faktor för att skapa en fungerande arbetsplats och produktiv omgivning. Att strunta i detta leder ofta till långtgående problem och nedsatt effektivitet.

Ljudproblem är ett vanligt problem på många arbetsplatser, och särskilt i skolmiljöer. Studier visar att både lärare och elever påverkas kraftigt och att problemet är allvarligt. 65 procent av högstadieeleverna uppger att de tror att ljudnivåerna i klassrummet har eller kommer att ha negativ inverkan på deras betyg, och många efterfrågar ett helt tyst rum att jobba i. Samtidigt har sju av tio elever ont i huvudet efter skolan, och åtta av tio lärare menar att deras arbetsförmåga försämras av bullret. Lärare är överrepresenterade bland patienter med tinnitus och tvingas ofta söka hjälp för funktionella problem med rösten. Ljudnivåerna behöver inte vara höga för att påverka menligt.

– Även om man utsätts för lägre ljudnivåer under en längre tid kan man få hörselskador. Därför är det viktigt att vila öronen från ljud, säger David Roberthson.

Han arbetar som hörselingenjör på Karolinska sjukhuset och säger att bullriga miljöer påverkar vårt arbetsminne. Detta är alltså inte specifikt för klassrumsmiljön, utan ett problem även på andra arbetsplatser. För att inte skadas av bullret och ljuden går det att påverka rummet, både när man bygger och vid renovering. Hur ljuden i rummet uppfattas och riktas beror till stor del på undertaket och väggarna. Ljudabsorbenter och undertak är två sätt att reglera ljudnivåerna. Akustikskivor och väggpaneler kan monteras upp, liksom väggbonader och andra dämpande textilier. Med undertaksbutikens ljudabsorbenter påverkas rummets ljudbild och därmed arbetsmiljön. Alla miljöer ska vara lätta att höra och samtala i, och Hjälpmedelsinstitutet menar att det föreligger ett samband mellan akustik och hörhjälpmedel.