Schonox

Säkra tak

Bara för att du äger en fastighet är det inte säkert att du någonsin är uppe på dess tak. Många nöjer sig med hur taket ser ut nedifrån. Men taket är en viktig arbetsmiljö för bl.a. sotare, och också husägaren kan behöva ge sig upp för att skotta snö eller lägga nya tegelpannor.

En sotare går upp på 60 tak i veckan, skriver Norrtälje kommun på sin hemsida. Därför är det viktigt att taket är säkert att arbeta på.

För att ett tak ska vara säkert att arbeta på krävs att det finns följande:

  1. Fäste för säkerhetslina, som sitter fast ordentligt och klarar av en fullvuxen persons kroppsvikt. Man kan också montera ett nockräcke, som det går att förankra linan i.
  2. Bärläktssteg, som gör det möjligt att ta sig upp till skorstenen. Detta gäller lägre byggnader.
  3. Takstege, som krävs på byggnader med branta tak, eller med en fasadhöjd på fyra meter eller mer. Denna ersätter i så fall bärläktssteg.
  4. Skyddsräcke, exempelvis vid takluckan.
  5. Snörasskydd över entréer, gångvägar och liknande. Tänk på att snömassor som samlas kan vara mycket tunga.
  6. Glidskydd, om man måste använda stege för att ta sig upp på taket. Skyddet förhindrar att stegen glider mot taket.
  7. Takbrygga för förflyttningar i sidled, exempelvis mellan stegen och skorstenen.

Sotare på takLäs mer om vad som krävs för att ett tak ska vara säkert, och hur du kan få hjälp med att göra det säkert, på sajten taksäkerhet Stockholm.

Regler för taksäkerhet

Vilka av Boverkets regler som ska uppfyllas är beroende på när byggnaden är uppförd samt om det har gjorts några ändringar senare som skulle kunna påverka kraven. För byggnader uppförda före 1960 gäller att dessa minst ska uppfylla de krav på taksäkerhet som gällde 1960 (BABS 1960). Detta krav ställs inte i BBR utan i 3 kap. 11-12 §§ i plan- och byggförordningen (2011:338) PBF.

Även vid byggnadsarbeten är det viktigt att förebygga olyckor. Mer om detta finns att läsa här.