Schonox

Välj bergvärme för miljö och ekonomi

När det är dags för att bygga om ett hus kan det vara en smart tanke och se över möjligheterna till att borra fram bergvärme, för en långvarig och mer miljövänlig lösning.  Många är inte medvetna om den här lösningen, men det är någonting som inte bara ger någonting för miljön och också i längden kan innebära en lägre kostnad  vad gäller elkostnaden. K2 Energi Stockholm/Växjö är några som levererar det här och hjälper dig att skräddarsy ditt värmesystem. De vet exakt vad det innebär och kan se till så att du får den absolut bästa lösningen för ditt hem.

Och det är många som tar steget mot bergvärme, även om det är långt ifrån alla. På de senast åren har det blivit mer vanligt, speciellt vid nybyggen – men förhoppningsvis kommer fler också att att installera bergvärme genom borrning vid renovering. I en artikel här kan man läsa om hur styrelsen för bostadsföreningen Bosvedjan valt att byta ut sin fjärrvärme till bergvärme från 250 borrhål. Det är landets största bostadsrättsförening  med 1033 lägenheter, och satsningen blir den största i sitt slag över hela Europa. Dan Söderholm som är ordförande i föreningen säger så här till tidningen:

– Trots att vi redan har gjort åtskilligt för att sänka energiförbrukningen, så har kostnaderna ändå ökat. Och det beror på att fjärrvärmen för vår del har gått upp kraftigt.

De har alltså valt att investera i bergvärme främst för att få ner kostnaden, men det är ju också en miljövänlig sak som de gör. Förhoppningsvis kommer allt fler att följa föreningens val att byta till bergvärme, och förstår att det är en lönsam investering trots att det kan vara kostsamt i början. Om du inte har en förening som sköter saken själv, är det här ett försök du bör presentera för din förening. Nämn då de ekonomiska och miljövänliga fördelarna.