Schonox

Så får hyreshus en modern standard

Att renovera hyreshus är en nödvändighet för att de boende ska ha en bra och modern standard. Det finns vissa åtgärder som är bra att vidta för att verkligen höja upp standarden flera snäpp. En säkerhetsdörr är en sådan som ur flera aspekter ger en bättre standard.

Ur flera avseenden är det viktigt att ett hyreshus uppfyller en viss standard. Att renovera ett hyreshus behövs att göra med jämna mellanrum för att lägenheterna och huset ska hålla en modern standard. Att börja med att byta ut alla lägenhetsdörrar och dörrar till förråd till säkerhetsdörrar är något som kan höja säkerheten flera nivåer och därmed höja standarden för de boende. Den rikstäckande organisationen Prodoor levererar och installerar säkerhetsdörrar för lägenheter i hela Sverige. Om du vill ha säkerhetsdörrar i toppklass kan du vända dig till dem.

Brandförebyggande åtgärder är viktiga

Säkerhetsdörrar är bra ur flera olika aspekter. Främst är säkerhetsdörrar inbrottssäkra. I lägenheter är ofta dörren den enda vägen in och att då minska risken med en bra dörr är ett enkelt ingrepp för att öka tryggheten. Att den boende känner sig trygg i sin bostad är en standard som det allra flesta räknar med. En säkerhetsdörr håller inte bara tjuven på avstånd utan stoppar även brand och brandgas. Säkerhetsdörrar som uppfyller grundkraven står emot både kalla och varma brandgaser. De står även emot brand avsevärt mycket bättre än en vanlig dörr. En säkerhetsdörr kan inte bara stänga ute brand som spridds i ett trapphus, den kan även förhindra att en brand sprids ut från en lägenhet. Den tiden som en säkerhetsdörr kan stå emot brand kan vara det som behövs för att rädda liv. Att installera bra brandlarm i gemensamma utrymmen som källar- och vindsförråd och trapphus är viktigt för att hyresgästerna ska vara säkra och känna sig trygga.

Låg ljudnivå bidrar till en bra boendemiljö

Den tredje saken som en säkerhetsdörr är bra för är ljud. En sådan dörr stänger ute ljud från trapphuset och skapar därmed en mycket trivsammare boendemiljö. Att kunna ha en tyst boendemiljö är i linje med modern standard. En säkerhetsdörr kan helt enkelt höja standarden ur flera perspektiv.

Kök och badrum bör vara fräscha och funktionella

Att genomföra ett stambyte är också ett sätt att höja standarden i ett hyreshus. Stambyte är inget som behöver göras mycket ofta men VA-stammar brukar behöva bytas ut efter ungefär 40 år. Ett stambyte är inte det angenämaste för hyresgästerna men det kommer att ge dem ett mervärde. Att renovera kök och badrum är viktigt om du vill höja standarden i ett hyreshus. Gammal utrustning som inte är modern är sällan uppskattade. Att byta ut skåpluckor, spis, måla om och byta golvmatta är åtgärder som gör skillnad. När renoveringar ska utföras är det för allas bästa att de sker smidigt och inte drar ut onödigt mycket på tiden. Digitala lås är också något som tillhör en modern standard. Det är också säkrare att ha sådana lås.

Renoveringar som ger lägenheter en modern standard:

• Bra brandsäkerhet
• En tyst boendemiljö
• Fräscha vitvaror
• Inbrottssäkert
• Digitala lås